شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي محور طلائي خاوران در سال 1384 شروع به کار کرده و هم اينک داراي مجوزهاي بند الف . بند ب و قطار مي باشد.
عضو انجمن صنفي و ميراث فرهنگي مي باشد و بيشترين قعاليت را در زمينه تور گرداني خصوصا تورهاي قشم داراست.