ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38452230(051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار معلم-نبش معلم 26- ساختمان کسري مراجعه نمایید.