الـزام ثبت تاريـخ تولد ، کد ملي ، انقضاء پاسپورت در صـدور بليت
به اطلاع همکاران و مسافرين محترم مي رساند مطابق با بخشنامه سازمان هواپيمايي کشوري در خصوص اتصال کليه سامانه هاي فروش و رزرواسيون به سامانه "ايران من"، از اين پس جهت تشکيل رفرنس ( صدور بليت ) در پروازهاي داخلي براي مسافران ايراني، ثبت تاريخ تولد و کدملي الزامي مي باشد.شايان ذکر است درصورت عدم رعايت موارد فوق کليه مسئوليت جا ماندن مسافر از پرواز و غيره بر عهده رزرو گيرنده مي باشد .سایر اعلانات